Κατά 27,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή τον Σεπτέμβριο, ενισχυμένες κατά 1,9% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014. Το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 3,4, ενώ το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε 8,7%.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Η συνολική αξία των εξαγωγών, τον Σεπτέμβριο του 2015, διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.011,8 εκατ. ευρώ (2.264,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2.313,6 εκατ. ευρώ (2.993,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2014 παρουσιάζοντας μείωση 13%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

H αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε αύξηση κατά 27,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.

Το ίδιο διάστημα, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 3.563,3 εκατ. ευρώ (3.986,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.360,2 εκατ. ευρώ (5.608,8 εκατ. δολάρια) τον Σεπτέμβριο του 2014, καταγράφοντας πτώση 18,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αντίστοιχη μεταβολή παρουσίασε υποχώρηση κατά 95,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Σεπτέμβριο 2015 ανήλθε σε 1.551,5 εκατ. ευρώ (1.722,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.046,6 εκατ. ευρώ (2.615,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2014, εμφανίζοντας πτώση 24,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 122,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 8,7%.

Στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στο ποσό των 19.271,4 εκατ. ευρώ (21.517,1 εκατ. δολάρια) έναντι 20.150,4 εκατ. ευρώ (27.386,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2014, μειωμένη κατά 4,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.355,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 11,1%.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εισαγωγών κινήθηκε στο ποσό των 31.911,4 εκατ. ευρώ (35.410,9 εκατ. δολάρια) έναντι 35.810,2 εκατ. ευρώ (48.378,6 εκατ. δολάρια) κατά διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, παρουσιάζοντας μείωση 10,9%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αξία των εισαγωγών σημείωσε πτώση κατά 488,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2%.

Τέλος, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε σε 12.640,0 εκατ. ευρώ (13.893,8 εκατ. δολάρια) έναντι 15.659,8 εκατ. ευρώ (20.991,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2014, καταγράφοντας πτώση 19,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφάνισε μείωση κατά 1.843,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,5%.