Ανάσα εσόδων 994,6 εκατ. ευρώ στον Προϋπολογισμό 2015 θα προσφέρει εμμέσως το ΔΝΤ.

Μετά από συμφωνία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος αποφασίστηκε τα έσοδα από την κατανομή των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (Special Drawing Rights - SDRs) του ΔΝΤ να εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και αφού προηγήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2015, σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την τήρηση και τη διαδικασίας κίνησης των λογαριασμών ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αποφασίστηκε η καταγραφή στα έσοδα του Προϋπολογισμού 2015 ποσού 994,6 εκατ. ευρώ, ισότιμου με 782,3 εκατ. SDR.

Το εν λόγω ποσό των 782,3 εκατ. SDR αποτελεί το προϊόν της κατανομής ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς την Ελλάδα (SDR Allocations) με σκοπό την ενίσχυση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας.

Με την ίδια απόφαση του κ. Χουλιαράκη αποφασίστηκε η καταγραφή στα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού 2015 ποσού 665,8 εκατ. ευρώ, ισότιμου των 523 εκατ. SDR, το οποίο θα καταγραφεί ως χρεολύσια για τα δάνεια του μηχανισμού στήριξης.

Το σχετικό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα εκδόθηκε στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς το ποσό των 665,8 εκατ. ευρώ αποτελεί την εξόφληση δόσης προς το ΔΝΤ με ημερομηνία 12 Μαΐου 2015.

Με την εγγραφή των εσόδων από την κατανομή των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων στον προϋπολογισμό του 2015 η Ελλάδα γίνεται η δεύτερη χώρα μέλος του ΔΝΤ μετά την Λετονία που ο ειδικός λογαριασμός «SDR holdings» θα περάσει στον προϋπολογισμό της και δεν θα διατηρείται εκτός αυτού.

Η μεταφορά των σχετικών εσόδων στον λογαριασμό της κεντρικής κυβέρνησης θα μειώσει ισόποσα το έλλειμμα της Ελλάδος και θα αυξήσει αντίστοιχα το χρέος.