Αύξηση 4,3% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις καταγράφουν τα στοιχεία της έρευνας κίνησης ξενοδοχείων και κάμπινγκ το εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ προκύπτει ότι, για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, η μέση παραμονή ανά άτομο ανέρχεται σε 4,3 διανυκτερεύσεις. Συγκεκριμένα η μέση παραμονή για τους αλλοδαπούς είναι 5,1 διανυκτερεύσεις ενώ για τους ημεδαπούς είναι 2,5 διανυκτερεύσεις.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση και με τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015 σε 42,5% έναντι 41,9% κατά την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 παρουσιάζεται σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές, στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών στο σύνολο των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά 4,9% και 2,4% αντίστοιχα ενώ στους ημεδαπούς η αύξηση, σε απόλυτες τιμές, είναι μικρή (2,8% στις αφίξεις και 1,0% στις διανυκτερεύσεις), σε σχέση με τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, αναλογεί σε αλλοδαπούς τουρίστες, δηλαδή 70,9% των αφίξεων και 83,3% των διανυκτερεύσεων.

Από τα στοιχεία της κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ προκύπτει ότι, για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, η μέση παραμονή ανά άτομο ανέρχεται σε 4,3 διανυκτερεύσεις. Συγκεκριμένα η μέση παραμονή για τους αλλοδαπούς είναι 5,1 διανυκτερεύσεις ενώ για τους ημεδαπούς είναι 2,5 διανυκτερεύσεις.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση και με τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015 σε 42,5% έναντι 41,9% κατά την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014.