Δέσμη μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους εξετάζει ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ESM, μια κίνηση η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τον διάλογο για το ελληνικό χρέος.

Υπενθυμίζεται εδώ πως ο διάλογος για το ελληνικό χρέος θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος, ωστόσο οι «προπαρασκευαστικές» συζητήσεις φέρεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο έγγραφο του ESM, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός εξετάζει μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που θα μπορούσαν να περιορίσουν την καθαρή αξία του κατά 52,5%.

Σύμφωνα με το έγγραφο, μέρος της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους μπορεί να χορηγηθεί αμέσως, με το υπόλοιπο κομμάτι να δύναται να συνδεθεί με τον μακροπρόθεσμο έλεγχο για την τήρηση των αναγκαίων δημοσιονομικών κανόνων και μεταρρυθμίσεων.

Στο έγγραφο - το οποίο συντάχθηκε τον Αύγουστο και παραδόθηκε στους Θεσμούς σε επίπεδο εργασίας χωρίς να έχει συζητηθεί σε επίπεδο Eurogroup ή Euro Working Group -, αναφέρεται ότι «Η αποτελεσματικότητα μέτρων αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους (debt reprofiling) θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα και τη βούληση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για μία βιώσιμη ανάπτυξη».

Το έγγραφο επικεντρώνεται σε τρία μέτρα ελάφρυνσης του χρέους:

- Την επιμήκυνση της λήξης ορισμένων δανείων της Ελλάδας.

- Τη σύνδεση καθορισμένων αποπληρωμών χρέους με το ΑΕΠ της χώρας.

- Την επιβολή πλαφόν ή τη χρονική μετάθεση της καταβολής τόκων.

Οι πιο προβληματικές δεκαετίες για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ESM, αφορούν στην περίοδο 2023-2043, όταν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μπορεί να υπερβούν το 15% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις προτάσεις που διατυπώνονται στο έγγραφο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οι πληρωμές χρέους μπορεί να καθοριστούν ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ώστε η χώρα να αποπληρώνει περισσότερο χρέος, εάν η οικονομία της πηγαίνει καλύτερα και λιγότερο στην αντίθετη περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο εξετάζει τον καθορισμό των χρεολυσίων στο 1% του ΑΕΠ για την περίοδο 2023-2033 και στο 1,5% του ΑΕΠ για την περίοδο 2034-2044. Το όποιο υπόλοιπο χρέος, με βάση την πρόταση, θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε ισόποσες δόσεις και να αποπληρωθεί μετά το 2044.

Προτείνεται, επίσης, η παράταση για άλλα δέκα χρόνια της ισχύουσας έως το 2022 αναβολής πληρωμής τόκων, που πρέπει να καταβάλλει η Ελλάδα για ορισμένα δάνεια της, καθώς και ο καθορισμός των πληρωμών τόκων στο 2% για τη δεκαετία 2023-2033. Οι τυχόν επιπλέον τόκοι θα μπορούσαν να καταβάλλονται μετά το 2044 σε ίσες δόσεις.

Καθώς έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τον χρόνο που διανεμήθηκε το έγγραφο, ορισμένες από τις υποθέσεις του για την ελληνική οικονομία και το ύψος του νέου προγράμματος χρηματοδότησης πρέπει να επικαιροποιηθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το χρέος.