Ένα βήμα πιο κοντά στην υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος καταθέσεων κινούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Όπως αποκαλύπτει ευρωπαϊκό έγγραφο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι έτοιμοι να στηρίξουν την σταδιακή εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού συστήματος για την εγγύηση όλων των τραπεζικών καταθέσεων στην Ευρωζώνη έως το ύψος των 100.000 ευρώ, σηματοδοτώντας μία κάμψη στην αντίσταση από τη Γερμανία, που αντιτίθεται στο σχέδιο.

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα καλέσουν τους υπουργούς Οικονομικών να εργαστούν επειγόντως για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης της ΕΕ.

Κατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής, τον Οκτώβριο, οποιαδήποτε αναφορά στο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων αφαιρέθηκε από το προσχέδιο συμπερασμάτων κατόπιν επιμονής του Βερολίνου. Η Γερμανία διστάζει να δεχθεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων διότι δεν θέλει οι Γερμανοί καταθέτες να συμβάλουν στην καταβολή εγγυήσεων σε περίπτωση τραπεζικής πτώχευσης σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Το Βερολίνο επιμένει πως πριν ανοίξει οποιαδήποτε κουβέντα για τον επιμερισμό της ευθύνης των καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Ε.Ε. θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσει σε τρόπους για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τις καταθέσεις.