Στα 20 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί σήμερα ο συνολικός δανεισμός της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος στήριξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM θα εξετάσει το απόγευμα αφενός τη μεταφορά περίπου 5 δισ. ευρώ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αφετέρου την εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ που σχετίζεται με τα πρώτα προαπαιτούμενα.

Δεδομένου ότι τα προαπαιτούμενα έχουν υλοποιηθεί δεν αναμένεται να ανακύψουν προβλήματα με την απόφαση εκταμίευσης.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα έλαβε από τον EFSF μεταξύ 09/03/2012 και 14/08/2014 συνολικά 130,9 δισ. ευρώ. Από το νέο πρόγραμμα του ESM έχει ήδη λάβει 13 δισ. ευρώ και σήμερα αναμένεται να κλειδώσουν περίπου 7 δισ. ευρώ.

Μετά από αυτή τη χρηματοδότηση το σύνολο των ευρωπαϊκών δανείων του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου προγράμματος στήριξης (GLF, EFSF,ESM) προς την Ελλάδα θα ανέρχεται πλέον σε 204 δισ. ευρώ.

Μετά τις σημερινές αποφάσεις για την εκταμίευση των 7 δισ. ευρώ η προσοχή θα επικεντρωθεί στο δεύτερο σετ με τα προαπαιτούμενα που σχετίζονται με τη δόση του 1 δισ. ευρώ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οι αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, η κατάργηση της επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, κ.α..Τρία «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και δανειστών, τα οποία είναι η αύξηση του συντελεστή φορολογίας των αγροτών, η νέα φορολογική κλίμακα των ενοικίων και η ενσωμάτωσης της έκτακτης εισφοράς στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μετατίθενται χρονικά, το πιθανότερο, για το επόμενο έτος.

Εφόσον η δόση του 1 δισ. ευρώ ληφθεί κανονικά η έκθεση της ευρωζώνης στην Ελλάδα θα ανέλθει στα 205 δισ. ευρώ. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο του δανεισμού αυτού διαμορφώνεται σήμερα στο 2,37%, ενώ ο χρονικός ορίζοντας του χρέους εκτείνεται έως το 2059.