Πρόσθετους φόρους 2 δισ. ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν το 2016 οι φορολογούμενοι, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχεται από την έμμεση φορολογία. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνον τα έσοδα του Δημοσίου από τον ΦΠΑ θα είναι το επόμενος έτος κατά 857 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με εφέτος.

Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 863 εκατ. ευρώ, έναντι του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 7,83 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 204 εκατ. ευρώ έναντι του 2015.

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 35 εκατ. ευρώ έναντι του 2015 και να διαμορφωθεί στα 2,945 δισ. ευρώ. Οι φόροι περιουσίας σε ταμειακή βάση προβλέπεται να φθάσουν στα 3,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 920 εκατ. ευρώ, έναντι του 2015, κυρίως λόγω της είσπραξης των δύο δόσεων του ΕΝΦΙΑ του 2015.

Σημειώνεται πως μέσα στο 2016 αναμένεται αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, κατάργηση της έκπτωσης της εφάπαξ πληρωμής φόρου εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων, σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση, αύξηση των συντελεστών φορολόγησης του εισοδήματος από ενοίκια, αλλά και η αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος στους αγρότες.

Οι έμμεσοι φόροι προβλέπεται το επόμενος έτος να διαμορφωθούν στα 24,73 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,14 δισ. ευρώ έναντι του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη αύξηση των εισπράξεων, λόγω της αναμόρφωσης του Κώδικα ΦΠΑ.

Ειδικότερα, τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 14,37 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 857 εκατ. ευρώ έναντι του 2015, ενώ οι φόροι κατανάλωσης στα 9,102 δισ. ευρώ αυξημένοι κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του 2015.