Στους 814.798 αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι (που αναζητούν εργασία) τον Οκτώβριο 2015 - έναντι 806.429 το Σεπτέμβριο - σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.  
Από το παραπάνω σύνολο των ανέργων οι  456.540 (ποσοστό 56,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 358.258 (ποσοστό 43,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.672 (ποσοστό 38,87%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 498.126 (ποσοστό 61,13%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2015, ανήλθε σε 151.187 άτομα. Από αυτά 68.479 (ποσοστό 45,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 82.708 (ποσοστό 54,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 57.806 (ποσοστό 38,23%) και οι γυναίκες σε 93.381 (ποσοστό 61,77%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Οκτώβριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 112.489 άτομα, από τα οποία οι 105.946 (ποσοστό 94,18%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.543 (ποσοστό 5,82%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 48.729 (ποσοστό 43,32%) και οι γυναίκες σε 63.760 (ποσοστό 56,68%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 90.040 (ποσοστό 80,04%) είναι κοινοί, 2.847 (ποσοστό 2,53%) είναι οικοδόμοι, 6.543 (ποσοστό 5,82%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.876 (ποσοστό 1,67%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 11.083 (ποσοστό 9,85%) είναι εκπαιδευτικοί, και 100 (ποσοστό 0,09%) είναι λοιποί.