Στα 226 εκατ. ευρώ εκτινάχτηκαν στα τέλη Οκτωβρίου 2015 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 144,5 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, γεγονός που σχετίζεται με τα capital controls.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθετήσεως Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας» η σημαντική αύξηση στις καταχωρήσεις σφραγισμένων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών τον Οκτώβριο και η αύξηση του ποσού τους κατά 82 εκατ. ευρώ σε μηναία βάση οφείλεται στη συσσώρευση δεδομένων το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου 2015 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Στην περίοδο αυτή δεν καταχωρούνταν στη βάση του Τειρεσία νέα δεδομένα, καθώς αυτό προέβλεπε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που είχε εκδοθεί για την τραπεζική αργία στις 28 Ιουνίου. Η σχετική απαγόρευση έπαυσε στα τέλη Σεπτεμβρίου και έτσι όλες οι ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές που είχαν διαμαρτυρηθεί και δεν είχαν καλυφθεί ενδιάμεσα εμφανίσθηκαν στα στοιχεία Οκτωβρίου.

Οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Οκτωβρίου στα 170,9 εκατ. ευρώ, από 108,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 55,1 εκατ. ευρώ, από 36,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 5.701 τεμάχια, έναντι 120 μόλις τεμαχίων του Σεπτεμβρίου, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 11.865 τεμάχια, έναντι 310 τεμαχίων του Σεπτεμβρίου. Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο 8μηνο 2015 ανήλθαν σε 12.236 τεμάχια και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 34.833 τεμάχια.