Σε μόλις 13.598 ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ το μήνα.

Μάλιστα, πρόκειται για δικαιούχους που προέκυψαν από την έναρξη χορήγησης του επιδόματος (8 Απριλίου 2013) έως και την 10η Αυγούστου 2015, που έγινε η σχετική καταγραφή, δηλαδή σε διάστημα σχεδόν 2,5 ετών.

Η χορήγηση του επιδόματος είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις του Οργανισμού, ότι θα μπορούσαν να λαμβάνουν αυτή την παροχή τουλάχιστον 120.000 πρώην ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ.

Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο αρχείο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ίδια τη διοικήτριά του, Μαρία Καραμεσίνη. Ειδικά για τον περασμένο Ιούνιο, διαπιστώθηκε ότι χορηγήθηκε το συγκεκριμένο επίδομα σε 1.912 αυτοτελείς και ανεξάρτητα απασχολούμενους, που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Εάν σε αυτό το στοιχείο προστεθεί το γεγονός ότι συνολικά το τρέχον έτος, το επίδομα μακροχρόνια ανέργων έχει χορηγηθεί σε 17.500 άτομα, διαπιστώνεται η πολύ μικρή «διείσδυση» αυτής της παροχής σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων.

Με δεδομένο ότι οι μακροχρόνια άνεργοι υπερβαίνουν τα 527.000 άτομα, αυτό σημαίνει ότι συνολικά το συγκεκριμένο επίδομα δεν χορηγείται σε πάνω από το 4% του συνόλου.

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2014 θεσπίστηκαν ευνοικότεροι όροι για τη χορήγηση του επιδόματος, όμως και πάλι ήταν αποτρεπτικοί για την πλειοψηφία του εμπορικού κόσμου που έκλεισε τις επιχειρήσεις του.

Το επίδομα που χορηγείται για διάστημα από 3 έως 9 μήνες, αποκλείει από δικαιούχους όσους έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ, ενώ θέτει και εισοδηματικά κριτήρια, που ανέρχονται στα 20.000 ευρώ (ατομικό) και 30.000 ευρώ (καθαρό οικογενειακό), στη διετία που διέκοψαν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ.