Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, την οποία πραγματοποίησε σήμερα 5 Αυγούστου.

Το επιτόκιο μειώθηκε σε αρνητικά επίπεδα και συγκεκριμένα στο -0,04% από 0,01% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,22 φορές, καθώς υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,390 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.