Δάνεια έως και 25.000 ευρώ χωρίς την απαίτηση εμπράγματων εξασφαλίσεων θα μπορούν να λαμβάνουν σύντομα πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, ακόμη και άνεργοι από ιδρύματα μικροπιστώσεων.

Τον θεσμό του microfinance φέρνει νομοσχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr.

Το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις θα κατατεθεί ως επισπεύδων από το υπουργείο Οικονομικών και θα ορίζει τη διαδικασία σύστασης των ιδρυμάτων τα οποία θα αναλάβουν το έργο της χορήγησης των δανείων προς τους μικρομεσαίους, τα οποία θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορεί να είναι είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες είτε μικτά σχήματα.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την κεντρική τράπεζα, απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των 200.000 ευρώ, αν και το όριο μπορεί να μεταβληθεί. Τα ιδρύματα μικροπιστώσεων υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Οι μετοχές τους θα είναι ονομαστικές, ενώ θα χορηγεί πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν θα λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα χορηγούμενα δάνεια θα καλύπτουν επενδυτικές ανάγκες, κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδοτικές μισθώσεις για την απόκτηση εξοπλισμού, ακόμη και εγγυήσεις. 

 

Οι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα

Ο θεσμός των μικροπιστώσεων έρχεται να καλύψει το κενό στη χρηματοδότηση ή να αντιμετωπίσει τα τραπεζικά εμπόδια που συναντούν πολλές μικρές επιχειρήσεις στο στάδιο της εκκίνησης της οικονομικής τους δραστηριότητας, αλλά και φυσικά πρόσωπα τα οποία σχεδιάζουν να εισέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο.

Σύμφωνα με τραπεζικές εκτιμήσεις, υπάρχουν περί τις 400.000 με 500.000 μικροί επιχειρηματίες που είναι για διάφορους λόγους αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Σε αυτούς θα απευθύνονται κυρίως οι μικροπιστώσεις. Πρόκειται για:

- πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
- φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
- αυτοαπασχολούμενους
- Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
- ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

«To νομοσχέδιο θα κατατεθεί πάρα πολύ σύντομα και αφορά στο πλαίσιο των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, το οποίο είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου (υπό τον Γιάννη Δραγασάκη) και θα αφορά όλη τη λειτουργία αυτών των μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με μικροπιστώσεις», τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης.

«Αυτό δίνει ένα σημαντικό άνοιγμα για παροχή ρευστότητας σε πολύ μικρές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσεις, αλλά έχουν την προοπτική να αναπτυχθούν και ο ιδιώτης δανειοδότης τις εμπιστεύεται. Στις μικροπιστώσεις απαγορεύονται οι εξασφαλίσεις. Άρα, είναι προς όφελος των πιθανών δανειοληπτών όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο και σύντομα θα φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή», ανέφερε.

 

Φωτό: gettyimages