Μπορεί στελέχη του ελληνικού οικονομικού επιτελείου να επικροτούν την απόφαση της Κύπρου να προσφύγει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) για την αρωγή των κρατών μελών της ευρωζώνης από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού (ESM Pandemic Crisis Support), ωστόσο δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους για το εάν η Ελλάδα θα πράξει το ίδιο για να δανειστεί έως και 3,7 δισ. ευρώ με επιτόκιο 0,50%

Η γραμμή πίστωσης ενισχυμένων όρων του ESM Pandemic Crisis Support θα είναι διαθέσιμη έως τα τέλη του 2022, ενώ η ωρίμανση των δανείων που θα λαμβάνουν τα κράτη μέλη θα είναι δεκαετής. Η χρηματοδότηση που θα εγκρίνεται για κάθε κράτος στη βάση ενός σχεδίου και θα μπορεί να αντληθεί μέσα σε βάθος έως δύο ετών (12 μήνες +6+6). Κατόπιν αιτήματος οι θεσμοί θα προετοιμάζουν μαζί με τις αρχές του κράτους που λαμβάνει στήριξη από τον μηχανισμό ένα ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Πανδημίας, βάσει του συμφωνηθέντος προτύπου. Αυτό δεν θα είναι Μνημόνιο, αλλά θα εμπεριέχει σαφείς κανόνες.

Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών για κάθε αίτημα, τα διοικητικά όργανα του ESM θα εγκρίνουν τα μεμονωμένα Σχέδια Αντιμετώπισης Πανδημίας για τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που θα λαμβάνουν στήριξη από το μηχανισμό στήριξης των κρατών από την κρίση της πανδημίας θα παραμένουν δεσμευμένα να εφαρμόσουν τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές αρχές, σύμφωνα με τα οικονομικά και δημοσιονομικά πλαίσια συντονισμού και εποπτείας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευελιξίας που εφαρμόζουν τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Προς το παρόν η επίσημη θέση της Ελλάδος είναι πως επιδιώκει να σχηματίσει αποθέματα ρευστότητας άνω των 15 δισ. ευρώ μέσα στους επόμενους έξι μήνες, μέσω της έκδοσης νέων ομολόγων και μέσω της άντλησης πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Aκόμη δύο ομόλογα έως τα τέλη του έτους

Σχεδόν το 1/3 των υπό άντληση πόρων θα προέλθουν από εκδόσεις ομολόγων στις διεθνείς αγορές. Στη βάση αυτή εξετάζεται το ενδεχόμενο για νέο έξοδο στις αγορές με δεκαετές ομόλογο στο τέλος Μαΐου για άντληση ποσού περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Αλλά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δεν θα περιοριστεί σε αυτή την έκδοση και αναμένεται να εκδώσει ακόμη δύο ομόλογα έως τα τέλη του έτους για να συγκεντρώσει περίπου 2 δισ. ευρώ. Πρόσθετη ρευστότητα συγκεντρώνεται ήδη από τις αυξημένες εκδόσεις εντόκων γραμματίων. Αυτές θα είναι εφέτος 5 δισ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Αναμένεται να ξεπεράσουν τα 17,5 δισ. ευρώ, όταν το σχέδιο προϋπολογισμού 2020 προέβλεπε πως θα υποχωρούσαν εφέτος στα 7,5 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση στοιχηματίζει και σε εισροές χρημάτων κοινοτικής προέλευσης. Αναμένει πως θα συγκεντρώσει έως 2,5 δισ. ευρώ από τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση (SURE) ύψους 100 δισ. ευρώ για την επιδότηση μισθών και εισφορών με στόχο τη στήριξη των θέσεων εργασίας, αλλά και τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους. Ακόμη, περιμένει 1,3 δισ. ευρώ από την επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομολόγων που διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης. Εξ αυτών των χρημάτων η πρώτη δόση ύψους 640 εκατ. ευρώ θα αντληθεί τον Ιούνιο και άλλα 650 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2021.