Τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2020 που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μελετά στην παρούσα φάση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι ένα από τα μέτρα που έχει ζητήσει από την κυβέρνηση ο επιχειρηματικός και εμπορικός κόσμος, δεδομένου ότι η κρίση της πανδημίας χτυπά 8 στις 10 επιχειρήσεις καθώς και την πλειονότητα των επαγγελματιών στην Ελλάδα.

Το μέτρο της μείωσης της προκαταβολής φόρου αφορά σε περίπου 1.000.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους και σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν εισηγήσεις που προβλέπουν τη μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου από το 100% του κύριου φόρου που ισχύει σήμερα στα επίπεδα του 50%-70%, ειδικά για όσες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους έχουν υποστεί σημαντικού ύψους οικονομικές ζημιές από το lockdown είτε λόγω πλήρους αναστολής της λειτουργίας τους είτε εξαιτίας της απότομης συρρίκνωσης του τζίρου τους.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως είναι άδικο επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες να κληθούν να προκαταβάλουν φέτος φόρο για κέρδη που σίγουρα δεν θα έχουν το 2020, το οποίο σημαδεύεται από βαθιά ύφεση, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθέτησε σήμερα στο 9,7%.

Τα δύο σενάρια

Αξίζει να σημειωθεί πως η προκαταβολή φόρου έχει σημαντική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, καθώς ξεπερνά το 1% του ΑΕΠ και διαμορφώνεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Αυτός ο παράγοντας αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να είναι πολύ προσεκτικό.

Μια μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50% θα σήμαινε αυτόματα μειωμένα έσοδα κατά 1 δισ. ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομικά συγκυρία.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 70% θα ήταν λιγότερο επίπονη, καθώς θα συνεπαγόταν μειωμένα έσοδα κάτι 600 εκατ. ευρώ.