Εξαιρετικά δυσοίωνη είναι η πρόβλεψη της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2020. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα καταγράψει ύφεση 9,7% το 2020, ενώ χαρακτηρίζεται ως η χώρα που θα δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ωστόσο, η Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2021, με ρυθμό 7,9%. 

«Η ελληνική οικονομία αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την πανδημία του κορονοϊού και τα μέτρα που έλαβε για να περιορίσει τη μετάδοσή της. Ο αντίκτυπος της κρίσης αναμένεται να είναι μεγάλος, λόγω της σημασίας του τομέα φιλοξενίας για την ελληνική οικονομία, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποδεικνύονται εξαιρετικά ευάλωτες», επισημαίνει η Κομισιόν.

Όπως προσθέτει, παρά την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης στην πανδημία, το «πάγωμα» της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην απασχόληση.

«Η κρίση που βιώνει στην τρέχουσα συγκυρία η Ελλάδα αναμένεται να δώσει τη θέση της στην ανάκαμψη το 2021. Η ύφεση και τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν για την ανάσχεση της κρίσης θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος για το 2020», σημειώνεται επίσης.

To έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει στο 6,25% του ΑΕΠ για το 2020, ενώ προβλέπεται μείωσή του κατά 2% περίπου το 2021.

Το ελληνικό χρέος εκτιμάται πως θα σκαρφαλώσει στο 196% του ΑΕΠ εφέτος, προκειμένου να αρχίσει να μειώνεται το 2021 περίπου στα επίπεδα του 183% του ΑΕΠ.

«Με τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία της αγοράς εργασίας αναμένεται να αποφευχθούν σε ευρεία κλίμακα οι απολύσεις, ωστόσο περί τις 160.000 θέσεις εργασίας μπορεί να χαθούν λόγω της τρέχουσας κρίσης», εκτιμά η Κομισιόν, τοποθετώντας στο 20% την πρόβλεψή της για την ανεργία στην Ελλάδα το 2020 και εν συνεχεία, υποχώρησή της στα επίπεδα του 16,5% περίπου το 2021.

σ

 

Πανευρωπαϊκό «σοκ» και ύφεση ιστορικών διαστάσεων στην ΕΕ

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η πανδημία του κορονοϊού συνιστά σημαντικό σοκ για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες της ΕΕ, με πολύ σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Παρά την ταχεία και ολοκληρωμένη απάντηση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, η οικονομία της ΕΕ θα αντιμετωπίσει φέτος μια ύφεση ιστορικών διαστάσεων.

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020, η οικονομία της Ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά το πρωτοφανές ποσοστό 7,75% το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 6,25% το 2021. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 7,5% το 2020 και να σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 6% το 2021. Οι προβλέψεις όσον αφορά στην ανάπτυξη για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά εννέα περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2019.

Η οικονομική ανάκαμψη κάθε κράτους μέλους θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εξέλιξη της πανδημίας στην οικεία χώρα, αλλά και από τη διάρθρωση των οικονομιών τους και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν εφαρμόζοντας σταθεροποιητικές πολιτικές. Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των οικονομιών της ΕΕ, η δυναμική της ανάκαμψης σε κάθε κράτος μέλος θα επηρεάσει επίσης την ισχύ της ανάκαμψης άλλων κρατών μελών.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Κατά το παρόν στάδιο, δεν μπορούμε παρά να χαρτογραφήσουμε προσωρινά την κλίμακα και τη σοβαρότητα των κλυδωνισμών που προκαλεί ο κορονοϊός στις οικονομίες μας. Ενώ οι άμεσες επιπτώσεις θα είναι πολύ σοβαρότερες για την παγκόσμια οικονομία από ό, τι αυτές της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το βάθος του αντικτύπου θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας, την ικανότητά μας να επανεκκινήσουμε με ασφάλεια την οικονομική δραστηριότητα και να ανακάμψουμε στη συνέχεια. Πρόκειται για έναν συμμετρικό κλυδωνισμό: όλες οι χώρες της ΕΕ επηρεάζονται και σε όλες αναμένεται να σημειωθεί ύφεση κατά το τρέχον έτος. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει επί εκτάκτων μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Η συλλογική μας ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τη συνεχή σθεναρή και συντονισμένη αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Μαζί είμαστε ισχυρότεροι».

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Η Ευρώπη βιώνει έναν οικονομικό κλυδωνισμό δίχως προηγούμενο από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Τόσο το βάθος της ύφεσης όσο και η ισχύς της ανάκαμψης θα είναι άνισα, καθώς θα εξαρτώνται από την ταχύτητα με την οποία μπορούν να αρθούν οι περιορισμοί, από το πόσο σημαντικές είναι υπηρεσίες όπως ο τουρισμός σε κάθε οικονομία και από τους οικονομικούς πόρους κάθε χώρας. Η απόκλιση αυτή συνιστά απειλή για την ενιαία αγορά και τη ζώνη του ευρώ — ωστόσο, μπορεί να μετριαστεί μέσω αποφασιστικής, κοινής ευρωπαϊκής δράσης. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή».