Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αναστολή κατά 75 ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, στο πλήρως ανανεωμένο και χρηστικό περιβάλλον της πλατφόρμας, myBusinessSupport.

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Πέμπτη, 7 Μαΐου. Άλλωστε σήμερα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1646/3-5-2020) και απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών με την οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις των κομιστών επιταγών, για τα οποίες έχει ανασταλεί για 75 ήμερες η προθεσμία λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους.

Με την απόφαση εξειδικεύονται, τόσο οι δικαιούμενοι να ενταχθούν στις σχετικές ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις κομιστές των αξιογράφων, όσο και η σχετική διαδικασία ένταξης τους, ενώ παράλληλα αναγράφονται ρητά και οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων, που εξαιρούνται της ένταξης τους, λόγω του αυξημένου κύκλου των συναλλαγών τους, που παρουσίασαν κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονoϊού.