Σε μια κίνηση-ορόσημο προχώρησε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανακοινώνοντας ότι καθιστά επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα μέσω waiver ως collateral (ενέχυρα) για όλες τις πράξεις χρηματοδότησής της.

Η ΕΚΤ έδειξε για άλλη μια φορά να ξεπερνάει τα εμπόδια του investment grade και του ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κάποιο πρόγραμμα, ώστε να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο συνολικό εύρος των πράξεων χρηματοδότησης της.

Τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο insider.gr πως η απόφαση της ΕΚΤ θα δώσει σημαντική «ανάσα» στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε απεριόριστη ρευστότητα, εφόσον καθίστανται επιλέξιμοι όλοι οι ελληνικοί τίτλοι, ενώ, ταυτόχρονα, μειώνει το κόστος δανεισμού. 

Όπως έκανε γνωστό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, υιοθετείται ένα πρωτοφανές σύνολο μέτρων διασφάλισης για την άμβλυνση των αυστηρότερων οικονομικών συνθηκών σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά τους πακέτου έκτακτης ανάγκης

Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά από παράπλευρα μέτρα για τη διευκόλυνση της αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης έναντι δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτό θα επιτευχθεί με την επέκταση της χρήσης των δανειακών απαιτήσεων ως εξασφάλιση, ιδίως μέσω της δυνητικής επέκτασης των πλαισίων πρόσθετων πιστωτικών απαιτήσεων.
Το πλαίσιο  ΑCC παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να διευρύνουν το εύρος των επιλέξιμων πιστωτικών απαιτήσεων για τους αντισυμβαλλομένους στις δικαιοδοσίες τους.
Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα αποδοχής δανείων με χαμηλότερη πιστωτική ποιότητα, δανείων προς άλλους τύπους οφειλετών, μη αποδεκτά στο γενικό πλαίσιο της ΕΚΤ αλλά και δανείων σε ξένο νόμισμα.
Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τα ακόλουθα προσωρινά μέτρα:

  • Μείωση του επιπέδου του προηγουμένως ανομοιόμορφου κατώτατου ορίου  για τις εγχώριες πιστωτικές απαιτήσεις από 0 ευρώ έως 25.000 ευρώ για να διευκολυνθεί η κινητοποίηση σαν ενέχυρο δανείων από μικρές εταιρικές οντότητες.
  • Αύξηση, από 2,5% σε 10%, της χρήσης του μέγιστου μεριδίου των ακάλυπτων χρεογράφων που εκδίδει οποιαδήποτε τράπεζα. Αυτό θα επιτρέψει στους αντισυμβαλλομένους να επωφεληθούν από ένα μεγαλύτερο μερίδιο τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.
  • Waiver για την ελάχιστη απαίτηση πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών χρεογράφων για αποδοχή ως εξασφάλιση σε πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Τρίτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει προσωρινά το επίπεδο ανοχής κινδύνου στις πιστωτικές πράξεις μέσω γενικής μείωσης του κουρέματος επί της αξίας σε ένα ενέχυρο κατά 20%.

Το πρόγραμμα μαμούθ των 750 δισ. ευρώ

Αξίζει να επισημάνουμε πως στο πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 750 δισ. ευρώ με την ονομασία Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) , συμπεριλαμβάνεται ήδη η Ελλάδα, με την ΕΚΤ να αγοράζει μέχρι και 16 δισ. ευρώ ελληνικό χρέος το 2020. Ωστόσο με την ιστορική απόφαση της ΕΚΤ να άρει το όριο του 33% το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί δυνητικά.