Σε ποιοτικούς επενδυτές κατέληξε το 15ετές ομόλογο που εξέδωσε χθες το Δημόσιο, όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το 89% της χθεσινής έκδοσης του 15ετούς ομολόγου καλύφθηκε από θεσμικά χαρτοφυλάκια (real money investors), κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες άτακτης ρευστοποίησης του ομολόγου σε περιόδους αναταραχής θα είναι σαφώς πιο περιορισμένες.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι προσφορές για το 15ετές ομόλογο ξεπέρασαν τα 18,8 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη χθεσινή συναλλαγή ανήλθε στους 378, με τη μερίδα του λέοντος να προέρχεται από τις τάξεις των διαχειριστών κεφαλαίων (68%), ενώ ακολούθησαν οι τράπεζες (14%), ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικά ταμεία (7%), hedge funds (5%), CB/OIs (5%), και λοιποί (1%).

Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα hedge funds είναι οι πλέον ενεργοί σε συναλλαγές επενδυτές στην αγορά ομολόγων, ωστόσο με την ίδια ευκολία  που αγοράζουν με την ίδια ευκολία πουλάνε και τα χρεόγραφα που αποκτούν. 

Προέλευση επενδυτών

Χαρακτηριστικό της χθεσινής έκδοσης, ήταν πως μεγάλο μέρος του ομολόγου πήγε σε Έλληνες επενδυτές και κυρίως στις τράπεζες, κάτι που δείχνει πως το Δημόσιο θέλει να υποστηρίξει την προσπάθεια ενίσχυσης των εντόκων εσόδων των τραπεζών.

Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών του χθεσινού ομολόγου, ήτοι ποσοστό 84%, προήλθε από το εξωτερικό και μόλις το 16% ήταν Έλληνες.

Η προέλευση των επενδυτών με κριτήριο τη γεωγραφική κατανομή τους ήταν η ακόλουθη: Βρετανία 32%, Ελλάδα 16%, Γαλλία 14%, Γερμανία/Αυστρία, Ελβετία 10%, Ιταλία 7%, Σκανδιναβικά Κράτη 6%, ΗΠΑ 4%, Ελλάδα 4,7%, Κράτη της Ιβηρικής 3%, Υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη 4%, Λοιπές χώρες 4%.