Σοβαρές ανησυχίες για τις αλλαγές που επήλθαν σε συγκεκριμένες διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα εξέφρασε η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την 84η Ολομέλεια της στο Παρίσι.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η GRECO εκφράζει ανησυχία σε σχέση με τη συμμόρφωση ορισμένων πτυχών της νέας ελληνικής ποινικής νομοθεσίας με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς. Αποκαλύπτει δε πως έχει ζητήσει από την Ελλάδα να υποβάλει, έως τις 30 Ιουνίου 2020, έκθεση σχετική με την εφαρμογή των συστάσεων της GRECO.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, ο πρόεδρος της GRECO Marin Mrčela δήλωσε: «Σε πάρα πολλές χώρες παρατηρούμε διαφθορά ή ανήθικες συμπεριφορές από τα ίδια τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση των θεσμών. Αυτό μειώνει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό στους θεσμούς, γεγονός που, με τη σειρά του, διαβρώνει τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Επομένως, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων θεσμών τους».

Ο ίδιος τόνισε πως οι πολιτικοί, ανεξάρτητα από την πολιτική τους συνείδηση, πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. «Τα 49 κράτη μέλη μας θα πρέπει να εφαρμόσουν τις συστάσεις μας πλήρως και έγκαιρα για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η διαφθορά σε πολιτικό επίπεδο να αποφευχθεί πριν είναι πολύ αργά και να γίνουν πραγματικές διεφθαρμένες πρακτικές», ανέφερε.