Θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 214 εκατ. ευρώ αναμένεται να προκύψει το 2020 από την επισκόπηση δαπανών και εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, με τη μερίδα του λέοντος να κατευθύνεται σε φοροελαφρύνσεις.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει δώσει βάρος στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του προϋπολογισμού και στη βάση αυτή έχει αξιοποιηθεί το δημοσιονομικό εργαλείο της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων.

Με στόχο την καλύτερη ανάλυση και αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα διακυβέρνησης το ΓΛΚ ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019 την καθολική επισκόπηση των δράσεων δαπανών και εσόδων σε όλα τα υπουργεία και τους εποπτευομένους φορείς.

Από την εργασία αυτή προέκυψαν για το 2020 εξοικονομήσεις δαπανών ύψους 80 εκατ. ευρώ, αλλά και εντοπίσθηκαν έσοδα 134 εκατ. ευρώ που μπορούν να διοχετευθούν σε αναπτυξιακές δράσεις. Έτσι, προέκυψε θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 214 εκατ. ευρώ.

Αλλά οι κινήσεις σε αυτό το μέτωπο δεν έχουν ολοκληρωθεί. Για την παρακολούθηση της επίτευξης των προσδοκώμενων αποδόσεων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει διαμορφώσει και αναπτύσσει περαιτέρω μηχανισμό παρακολούθησης, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατάλληλους δείκτες επίδοσης και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων.

Ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί μέσω της καλύτερης χρήσης των δημοσίων πόρων θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με προσανατολισμό στην οικονομική ανάπτυξη, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά και στην ενίσχυση των προϋπολογισμών των υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.