Με την επανέκδοση σήμερα του δεκαετούς ομολόγου που ωριμάζει το Μάρτιο του 2029 και τη διαφαινόμενη άντληση 1- 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο κοντά στο 1,5%-1,6% ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα έχει κατορθώσει να καλύψει μέσω εκδόσεων ομολόγων το σύνολο των ετησίων χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το 2019.

Το Ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε το Φεβρουάριο του 2019 κοινοπρακτική έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 2,5 δισ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 3,45%. Ακολούθησε, τον Μάρτιο του 2019, η κοινοπρακτική έκδοση δεκαετούς ομολόγου ύψους 2,5 δισ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 3,875%, για πρώτη φορά μετά το 2010. Τον Ιούλιο του 2019 πραγματοποιήθηκε κοινοπρακτική έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους 2,5 δισ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 1,875%. Συνολικά από τις εν λόγω εκδόσεις το Δημόσιο εισέπραξε 7 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τον ανώτατο ετήσιο στόχο δανεισμού που είχε θέσει πέρυσι το Δεκέμβριο (το βασικό σχέδιο προέβλεπε δανεισμό από τις αγορές μεταξύ 5-7 δισ. ευρώ).

Ανοίγοντας σήμερα εκ νέου την έκδοση του Μαρτίου ο ΟΔΔΗΧ θα ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο για δανεισμό από τις αγορές κατά 20% περίπου και με τον τρόπο αυτό θα έχει καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας με νέο δανεισμό από τις αγορές, κάτι που συνεπάγεται απόλυτη επιστροφή στην κανονικότητα. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει εισπράξει μέχρι σήμερα μόλις 644,42 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ομολόγων SMP/ANFA - ενώ αρχικά είχαν προϋπολογιστεί καταβολές 1,2 δισ. ευρώ μέσα στο έτος- η νέα έξοδος στις αγορές θα αναπληρώσει ταμειακά και μέρος αυτών των χρημάτων που έχουν καθυστερήσει να εκταμιευθούν (λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης).

Να σημειωθεί πως η επενδυτική όρεξη για το δεκαετές ομόλογο λήξης 2029 είναι μεγάλη, καθώς το προφίλ ωρίμανσης του ελληνικού χρέους είναι εξαιρετικά υποστηρικτικό έως το 2032. Είναι ενδεικτικό πως σήμερα περίπου το 24,5% της συναλλακτικής δραστηριότητας στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) επικεντρώνεται στους τίτλους με διάρκεια έως 5 έτη, το 44,4% στους τίτλους με διάρκεια από 5 έως 10 έτη και το 31,1% σε τίτλους με διάρκεια από 10 έως 30 έτη.

Τέλος, μια από τις θετικές επιπτώσεις της επιστροφής της Ελλάδος στις αγορές «υπό κανονικές συνθήκες» έχει να κάνει με τη μείωση του δανεισμού μέσω εντόκων γραμματίων. Έτσι, ενώ στο τέλος του 2018 το απόθεμα των εντόκων γραμματίων ήταν 15,2 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2019 θα είναι 12,7 δισ. ευρώ και στο τέλος του 2020 ο στόχος είναι να έχει μειωθεί στα 9,2 δισ. ευρώ.