Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,29%, σημαντικά μειωμένο από το 0,47% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,59 φορές, από 2,27 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία.