Καλύτερη «διαγωγή» έδειξε το Δημόσιο στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του προς την αγορά, όπως υποδεικνύει η οριακή αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 25 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα χρέη  του ευρύτερου δημόσιου τομέα ενισχύθηκαν οριακά στα 5,95 δισ. ευρώ, ενώ πρωταθλητής χρεών παραμένουν τα ασφαλιστικά ταμεία με οφειλές 2,57 δισ. ευρώ. Τα 1,87 δισ. ευρώ προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα 505 εκατ. του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης των «κακοπληρωτών» του Δημοσίου ακολουθούν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρωστούν σε ιδιώτες 1,214 δισ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με 328 εκατ. ευρώ.

Σταθερές παρέμειναν, ουσιαστικά, οι επιστροφές φόρου σε εκκρεμότητα, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 807 εκατ. ευρώ από 809 εκατ. τον Αύγουστο.