Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντάξει συμφωνία για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, έναντι των επιπέδων του 1990, στόχος που ελπίζει ότι τα 27 μέλη της θα εγκρίνουν στη Σύνοδο Κορυφής τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο.

Εάν η συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις 10-11 Δεκεμβρίου εγκρίνει το σχέδιο συμπερασμάτων που επικαλείται το Reuters, αυτό θα μπορούσε να καταστήσει την ΕΕ την πρώτη μεγάλη οικονομία που υπέβαλε νέα δέσμευση για το κλίμα με βάση όσα προβλέπονται στη Συμφωνία του Παρισιού (2015).

Ο τρέχων στόχος του 2030 για τα μέλη της ΕΕ προβλέπει μείωση των εκπομπών κατά 40% από τα επίπεδα του 1990,  ένας στόχος ο οποίος είναι ήδη υψηλότερος σε σχέση με άλλους μεγάλους εκπομπούς, όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε το συγκεκριμένο στόχο τον Σεπτέμβριο, λέγοντας ότι εάν αυτός είναι χαμηλότερος, τότε δεν θα μπορέσει να θέσει την ΕΕ σε μια θετική τροχιά για να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 - έναν στόχο στον οποίο έχει ήδη υπογράψει.

Το σχετικό έγγραφο αναφέρει ότι ο νέος στόχος του 2030 θα επιτευχθεί «συλλογικά» από τις χώρες της ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει και την Τσεχική Δημοκρατία, η οποία είπε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει τη μείωση των εκπομπών κατά 55% υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση αυτή θα είναι πανευρωπαϊκή και όχι εθνική.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης ότι ο στόχος θα αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες των χωρών και ότι οι επερχόμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά άνθρακα της ΕΕ θα διαθέσουν κεφάλαια για να βοηθήσουν τα φτωχότερα κράτη να επενδύσουν σε καθαρότερη ενέργεια.

Η Πολωνία που εξαρτάται από τον άνθρακα δήλωσε ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση της οικονομικής επιρροής πριν υπογράψει έναν αυστηρότερο κλιματικό στόχο και τον περασμένο μήνα ζήτησε μεταρρυθμίσεις στην αγορά άνθρακα της ΕΕ για την ανακατεύθυνση των εσόδων στις φτωχότερες χώρες.

Με πληροφορίες από το Reuters.