Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκονται οι προτάσεις του ΕΟΦ όσον αφορά στις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, με τη διαδικασία των ενστάσεων να ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή.

Μείωση τιμής παρατηρείται στα προϊόντα για τα οποία έχει λήξει η πατέντα (50%), καθώς και για τα γενόσημα (65%). Από την ανατιμολόγηση εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος, τα εμβόλια, τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

Όπως διευκρινίζει ο ΕΟΦ, οι προτεινόμενες τιμές διαμορφώθηκαν με βάση τα ακόλουθα και πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία:

α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ,

β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών

γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.

δ) κοστολόγια εταιρειών

Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στον 2ο όροφο του ΕΟΦ ώς την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των προτάσεων και των παρατηρήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.