Αύξηση πωλήσεων κατά 9,89%, διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης κερδοφορίας και θετική καθαρή ταμειακή θέση ανακοίνωσε ο όμιλος Σαράντη για το εννεάμηνο του 2015.

Ο όμιλος σημείωσε αύξηση πωλήσεων τόσο στις ξένες αγορές που έχει παρουσία όσο και στην Ελλάδα, χάρη στην οργανική ανάπτυξη αλλά και τις νέες προσθήκες στο προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο. Ειδικότερα, η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο πωλήσεων 12,15% στα 76,90 εκατ. ευρώ, ενώ οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 62% του συνόλου των πωλήσεων του ελληνικού ομίλου σημείωσαν άνοδο 8,53% στα 123,27 εκατ. ευρώ.

Επίσης, παρά τις υψηλότερες τιμές των εμπορευμάτων, τα μικτά κέρδη βελτιώθηκαν στο περσινό εννεάμηνο ωφελούμενα από ενέργειες εξοικονόμησης κόστους σε επίπεδο παραγωγής, ενώ η λειτουργική μόχλευση (operating leverage) και ο έλεγχος του κόστους λειτουργικών και μη εξόδων οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να εμφανίζουν αύξηση 15,79% σε 11,38 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και το περιθώριο καθαρού κέρδους να διαμορφώνεται σε 5,68% από 5,40% πέρυσι.

Η διοίκηση του ομίλου επισημαίνει ότι λόγω αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου στην πολωνική αγορά, παροχές εμπορίου ύψους περίπου 4,44 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν από τη γραμμή των λειτουργικών εξόδων στις πωλήσεις.

Αναλυτικότερα, στα δημοσιευμένα μεγέθη σημειώνεται η αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 20,31% στα 18,49 εκατ. ευρώ, με αύξηση του περιθωρίου στα 9,23% από 8,44% πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 11,53% στα 14,20 εκατ. ευρώ και το περιθώριο ανήλθε σε 7,10% από 6,99% πέρυσι. Ενδεικτικό των επιδόσεων του ομίλου είναι ότι στο τέλος του εννεαμήνου είχε καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους 3,72 εκατ. ευρώ.