Προαιρετική δημόσια προσφορά στους κατόχους υβριδικών κεφαλαίων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, προνομιούχων μετοχών ΗΠΑ και κατόχων ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior bonds) για την ανταλλαγή των τίτλων τους με μετοχές που θα προκύψουν από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα.

Η πρόταση προβλέπει τιμή μετατροπής στο 100% της ονομαστικής αξίας για τους senior τίτλους , «έκπτωση» 25% για τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και «έκπτωση» 70% για τους υβριδικούς τίτλους.

Οι κάτοχοι ομολόγων καλούνται με αυτό τον τρόπο να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες που προβλέπουν τα stress tests ενόψει και του ενδεχόμενου bail-in που προβλέπει ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε περίπτωση που χρειαστεί η συμμετοχή του ΤΧΣ.

Σε αντίστοιχες κινήσεις προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα και οι τρεις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια για την κάλυψη των κεφαλαιακών τους ελλειμμάτων στην ΕΚΤ μέχρι την 6η Νοεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά την δημόσια προσφορά