Αύξηση της τάξης του 7,6% σημείωσε ο αριθμός των τουριστών της χώρας το 2015 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά με τον συνολικό αριθμό των ταξιδιωτών να ανέρχεται στις 26.114.200, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για το 2015.

Πιο αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 13,0% -  εξέλιξη, η οποία οφείλεται στην αύξηση κατά 17,1% των αφίξεων από τις - εκτός του ευρώ - χώρες της Ε.Ε., και στην αύξηση κατά 9,8% των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες παρουσίασαν μείωση κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν σε 8,625 εκατ. ταξιδιώτες. Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ και την ΠΓΔΜ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο (26% και 28% αντίστοιχα).

Αύξηση κατά 14,3% και 4,0% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία αντιστοίχως, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκαν κατά 14,7% και διαμορφώθηκαν στις 2,397 εκατ. ταξιδιώτες.

Αύξηση 6,8% στο ταξιδιωτικό πλεόνασμα

Την ίδια ώρα, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 12,088 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 11,317 δισ. το 2014 (+6,8%). Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 733 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του 2014 και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 1,9%

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά το 2015 ήταν αποτέλεσμα κυρίως, της βελτίωσης των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 7,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 11 ευρώ ή 2,0% και διαμορφώθηκε στα 541 ευρώ.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 4,9% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 7,2 διανυκτερεύσεις, σημειώνοντας μείωση κατά 6,5%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των αφίξεων από ορισμένες χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και όμορες χώρες, οι οποίες εμφανίζουν μικρότερη από το μέσο όρο, μέση διάρκεια παραμονής των ταξιδιωτών. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε στις 188,012 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 14.126 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,5% σε σύγκριση με το 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως, στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. κατά 14,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.403 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 66,5% του συνόλου των εισπράξεων, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών  διαμορφώθηκαν στα 4,276 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,2%.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 6,009 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,2%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε. Ε. - εκτός της ζώνης του ευρώ - διαμορφώθηκαν στα 3,395 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,6%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 12,5% και διαμορφώθηκαν στα 2,245 δισ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 5,8% και διαμορφώθηκαν στα 1,194 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 2,020 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,1%. Από τις λοιπές χώρες, μείωση κατά 63,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 421 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 44,0% και διαμορφώθηκαν στα 943 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 94,5% το 2015, έναντι 94,2% το 2014. Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής, ενώ τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 3,9% του συνόλου και παρουσιάζουν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 8,2% σε σχέση με το 2014.

Η αύξηση κατά 5,8% των εισπράξεων από ταξίδια για προσωπικούς λόγους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τα ταξίδια αναψυχής κατά 586 εκατ. ευρώ ή 5,2%. Επίσης, αύξηση κατά 25,9% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 37 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους παρουσίασαν αύξηση κατά 0,7%, περιορίζοντας όμως τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων.