Ολοκληρωμένο πρόγραμμα στρατηγικής ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), συνολικού κόστους 1,5 δισ. ευρώ σε εύρος πενταετίας προωθεί η διοίκηση.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαος Χατζηαργυρίου, στόχος είναι η προσαρμογή στη νέα εποχή των «έξυπνων» δικτύων. H χρηματοδότηση του όλου project εκτιμάται πως θα προέλθει από διάφορες πλευρές, όπως η ΔΕΗ, το ΕΣΠΑ, η ΕΤΕπ κ.ά., χωρίς να απαιτηθεί αύξηση του κόστους για τον καταναλωτή.