Επιτροπή Ανταγωνισμού: Επιτυχές το διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο στις 28 Νοεμβρίου

Newsroom
Μοιράσου το
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Επιτυχές το διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο στις 28 Νοεμβρίου
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, διοργάνωσε στις 28 Νοεμβρίου 2022 διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Επεκτείνοντας τα όρια του δικαίου ανταγωνισμού - Το άρθρο 1Α του ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού και άλλα παραδείγματα».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, διοργάνωσε στις 28 Νοεμβρίου 2022 διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Επεκτείνοντας τα όρια του δικαίου ανταγωνισμού - Το άρθρο 1Α του ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού και άλλα παραδείγματα».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το διαδικτυακό σεμινάριο επικεντρώθηκε στην πρόσφατη μεταρρύθμιση του ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού αναφορικά με τη νέα διάταξη του άρθρου 1Α του ν. 3959/2011 για τις προσκλήσεις σε απαγορευμένη σύμπραξη ή/και τη ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών και εξέτασε τη σημασία της μεταρρύθμισης αυτής, καθώς και τη σύνδεσή της με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια επέκτασης των ορίων του δικαίου ανταγωνισμού σε άλλες δικαιοδοσίες σε σχέση με ισοδύναμες συμπεριφορές, όπως το άρθρο 5 FTC Act και/ή το άρθρο 32f GWB.

Το νέο άρθρο 1Α εισήχθη στον ν. 3959/2011 με τον ν. 4886/2022, με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 του νόμου, σχετικά με δύο διαφορετικά είδη μονομερών πρακτικών με σημαντικές αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό, που συνίσταται σε: (α) πρόσκληση(εις) για σύμπραξη η οποία έχει ως αντικείμενο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια ή (β) ανακοίνωση(εις) που σχετίζονται με την αναγγελία μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων που είναι μεταξύ τους ανταγωνιστές («αναγγελία μελλοντικών τιμών - price signalling») εάν η γνωστοποίηση περιορίζει τον ανταγωνισμό στην Ελληνική Επικράτεια και δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε πρόσφατα σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Α του ν. 3959/2011 και έθεσε το κείμενο σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό να συλλέξει σχόλια από φορείς της αγοράς και επιχειρήσεις για τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες αξιολογούνται βάσει του άρθρου 1Α οι μονομερείς πρακτικές των επιχειρήσεων που αφορούν σε προσκλήσεις σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης.

Σκοπός των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών είναι να παράσχουν ένα αναλυτικό πλαίσιο για τις συνηθέστερες μορφές προσκλήσεων σε σύμπραξη και ανακοινώσεων μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης, το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο σε νομικά και οικονομικά κριτήρια που χρησιμεύουν για την ανάλυση των ανωτέρω πρακτικών, του πλαισίου και των συνθηκών της αγοράς στις οποίες λαμβάνουν χώρα. Οικονομικά κριτήρια, όπως η ισχύς των μερών στην αγορά και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη δομή της αγοράς, αποτελούν βασικό στοιχείο της αξιολόγησης αυτών των πρακτικών βάσει του άρθρου 1Α. Η αξιολόγηση βάσει του άρθρου 1Α, όπως περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές, δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ).

Το διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο ασχολήθηκε με το ζήτημα των προσκλήσεων σε απαγορευμένη σύμπραξη και της ανακοίνωσης μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης ως ζήτημα του δικαίου του ανταγωνισμού και συζήτησε για τις προσεγγίσεις που υιοθετούνται σε διάφορες δικαιοδοσίες όσον αφορά στο φαινόμενο αυτό, εστιάζοντας στη μεταρρύθμιση του άρθρου 1Α και στις κατευθυντήριες γραμμές.

Στο διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί διεθνούς κύρους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Επ. Ανταγωνισμού: Έναρξη κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών

Η Επ. Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση της «Αφοί Δεναξά» από τη Μασούτης