Περιφέρεια Αττικής: Σε ποιους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας προγραμματίζει «λίφτινγκ»

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Περιφέρεια Αττικής: Σε ποιους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας προγραμματίζει «λίφτινγκ»
Παρεμβάσεις ύψους 13 εκατ. ευρώ σε Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιππίδου και Μεσογείων σχεδιάζει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να αναβαθμίσει τους συγκεκριμένους βασικούς όσο και κορεσμένους – «ταλαιπωρημένους» οδικούς άξονες.

«Λίφτινγκ» σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας όπως η Λ. Συγγρού, η Λ. Πειραιώς, η Βασ. Σοφίας, η Φειδιππίδου και η Μεσογείων, σχεδιάζει η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζοντας τους συγκεκριμένους βασικούς όσο και κορεσμένους – «ταλαιπωρημένους» οδικούς άξονες.

Προς την κατεύθυνση αυτή μόλις προ ημερών η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκήρυξε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 10.585.806,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., άρα κονδύλι άνω των 13,1 εκατ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 7,3 εκατ. ευρώ συνδέονται με ασφαλτικές εργασίες

Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση –ανακατασκευή τμημάτων της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων της Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιπίδου & Μεσογείων αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ Περιφέρειας Αττικής, η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας που έχει καταγραφεί ή θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των εποχούμενων στους πλέον σημαντικούς και επιβαρυμένους άξονες της μελέτης και ειδικότερα:

• Η συντήρηση και βελτίωση και ανακατασκευή τμημάτων του οδοστρώματος.

• Η συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης σήμανσης κατά μήκος των αξόνων.

• Η τροποποίηση της στάθμης των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά παρατηρείται να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος καθώς και η επισκευή όπου απαιτείται. Οι εργασίες αυτές, οι οποίες αφορούν την τροποποίηση της στάθμης των φρεατίων επισκέψεως αγωγών αποχέτευσης λυμάτων ή όμβριων, που προκαλούν κινδύνους στην κυκλοφορία των οχημάτων, επιβάλλεται να γίνουν κυρίως επειδή είτε υποχώρησαν οι απολήξεις των φρεατίων είτε λόγω οποιασδήποτε άλλης αστοχίας.

Οι θέσεις των οδικών αξόνων, που έχουν καταγραφεί (αυτοψίες, έγγραφα αιτήματα πολιτών, φορέων, Τροχαίας κ.λ.π.)και απαιτούν βελτίωση της επιφάνειας του οδοστρώματος με την κατασκευή ασφαλτικών εργασιών, είναι οι παρακάτω:

  • Λ. Συγγρού: και τα δύο ρεύματα – τμηματικά (από Διον. Αρεοπαγίτη έως Δέλτα Φαλήρου) 100.000 μ2.
  • Φειδιπίδου: (από Κηφισίας έως Μεσογείων) 4.000 μ2.
  • Βας. Σοφίας: (από Πανεπιστημίου ως ΧΙΛΤΟΝ) 27.000 μ2.
  • Μεσογείων 85.000 μ2: Από Βασ. Σοφίας έως Κατεχάκη, από Κατεχάκη έως Φειδιπίδου, από Πλ. Αγ. Παρασκευής έως Χλόης, από Γέφυρα Σταυρού έως Πλ. Αγίας Παρασκευής, από Είσοδο Υπ. Εθν. Αμύνης έως Αλεξάνδρας.
  • Λ. Πειραιώς: και τα δύο ρεύματα –τμηματικά (από Πλ. Κουμουνδούρου έως Μικράς Ασίας) 95.000 μ2.

Οι εργασίες αντικατάστασης του αντιολισθηρού τάπητα θα εφαρμόζονται σε ολόκληρο το πλάτος κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και όχι σε τμήμα του πλάτους, εκτός των περιπτώσεων τοπικής αποκατάστασης βλαβών του οδοστρώματος (λακκούβες, κλπ), που αντιμετωπίζονται με θερμό ή ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα.

Επίσης θα γίνει:

1. Εξυγίανση σε σημεία που παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες καθιζήσεις. Των εργασιών θα προηγηθεί γεωτεχνική διερεύνηση και πρόταση αποκατάστασης που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με Φορέα Εγνωσμένου κύρους σε θέματα οδοποιίας (π.χ. Ε.Μ.Π.) και θα εγκριθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία. Το κόστος της έρευνας / πρότασης θα καλυφθεί από τα απολογιστικά.

2. Διάστρωση επί πλέον δύο στρώσεων ασφαλτικών βάσεων (0,06μ. εκάστη) σε τμήμα της Λ. Συγγρού και της Λ. Πειραιώς σύμφωνα με τη «Τεχνική Έκθεση Διερεύνησης Αστοχιών Οδοστρώματος της Λ. Συγγρού και Σύνταξης Προτάσεων Αποκατάστασης» της εταιρείας «ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» (Μάιος 2021).

3. Εξυγίανση ή ανακατασκευή τμημάτων των οδών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητη, λόγω επαναλαμβανόμενων Φθορών.

Επειδή το προς εκτέλεση έργο, είναι έργο συντήρησης οι άμεσες ανάγκες των οδών προς αποκατάσταση παρουσιάζουν ρευστότητα ως προς το χρόνο. Με δεδομένη τη χρονική απόσταση της σύνταξης του παρόντος και την υπογραφή της σύμβασης – εγκατάστασης του αναδόχου, είναι δυνατόν να αναδειχτούν και άλλα προβλήματα (πέραν των περιγραφομένων) προς άμεση αντιμετώπιση – αποκατάσταση. Επίσης με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών θα εκτελεσθούν αμέσως εργασίες διαγράμμισης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα γίνεται αμέσως η στίξη της οδού. Οι εργασίες Οδοστρωσίας θα χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση – ενίσχυση του οδοστρώματος, σε περιορισμένες περιπτώσεις τοπικών φθορών μεγάλου βάθους και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι για το παρόν έργο ως κατακόρυφη σήμανση επί οδού η διασταυρώσεων οδών, με ή χωρίς εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης, νοείται το σύνολο των πινακίδων και ιστών και γενικά όλος ο εξοπλισμός της κατακόρυφης σήμανσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις εργασίες αποκατάστασης βλαβών - φθορών περιλαμβάνονται τα εξής: Αντικατάσταση φθαρμένων, τρακαρισμένων ή στρεβλωμένων πινακίδων, επανατοποθέτηση πινακίδων που λείπουν σε υπάρχοντες ιστούς σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες, ή εάν δεν υπάρχουν αυτές με οδηγίες της Υπηρεσίας και κατ’ εφαρμογή του Κ.Ο.Κ., αντικατάσταση φθαρμένων, λερωμένων, τρακαρισμένων ή στρεβλωμένων ιστών, στερέωση πινακίδων στους ιστούς, στερέωση ιστών στη βάση τους με τα κατάλληλα υλικά (τσιμέντο, υλικά στήριξης κλπ.), νέα τοποθέτηση πινακίδων που δεν υπάρχουν αλλά προβλέπονται από μελέτη ή από τον Κ.Ο.Κ. με παράλληλη απομάκρυνση, αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής κ.λ.π. σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές, καθαρισμός των πινακίδων από ρύπους αυτοκόλλητα ή σπρέι, απομάκρυνση διαφημιστικών πινακιδίων που έχουν στερεωθεί στους ιστούς πινακίδων σήμανσης και μεταφορά αυτών στις αποθήκες της Υπηρεσίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13η/09/2022. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 19η/09/2022. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Όπως αναφέρεται, όσο θα εκτελούνται οι εργασίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει την ανάλογη κάθε φορά ισχύουσα μελέτη σήμανσης για την προστασία των διερχομένων οχημάτων. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας βλάβες, που τυχόν θα παρουσιασθούν στους δύο παραπάνω οδικούς άξονες, λόγω διαφόρων αιτιών, όπως βλαβών από εντατική χρήση, θεομηνιών, προσκρούσεων οχημάτων κλπ. με εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται ως επί το πλείστον τις νυχτερινές ώρες τόσο λόγω του επείγοντος όσο και για τη δυνατόν μικρότερη όχληση στην κυκλοφορία. Η κυκλοφορία δεν θα διακόπτεται, ενώ οι εργασίες θα γίνονται με τμηματική κατάληψη του οδοστρώματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Νέες δράσεις για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη – 10 χρόνια «φαγούρα»

«Προσκλητήριο» στην ΗΛΕΚΤΩΡ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) για το περιβαλλοντικό project των 106 εκατ. ευρώ

Eurobank: Ποιες είναι οι επενδύσεις της σε ακίνητα – Εισπράττει ετήσια ενοίκια 88 εκατ. ευρώ

Όλες οι ειδήσεις

07:09

Είναι οι δεξιοί/ κεντροδεξιοί/ κεντρώοι πιο φιλόζωοι; - Τι ζήτησαν οι βουλευτές από τον Πρωθυπουργό

07:03

Μεταγραφές στον όμιλο Μπάκου - Καϋμενάκη - Στην Πειραιώς συννέφιασε και στην Αθήνα βρέχει- Δύσκολες εποχές για δανειολήπτες σε Ελβετικό

07:00

Προσωπικός γιατρός: Εγγεγραμμένοι το 65% των πολιτών άνω των 65 ετών – Τι γίνεται με τις άλλες ηλικιακές ομάδες

23:59

Μελόνι: Η ενεργειακή κρίση είναι ευρωπαϊκή υπόθεση κι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί

23:45

Πόρους 4,9 δισ. ευρώ για την κατάρτιση, έχει στη «φαρέτρα» του το υπουργείο Εργασίας

23:32

Ρουμανία: Έφοδος των αρχών στα γραφεία σερβικής θυγατρικής της Gazprom

23:21

ΗΠΑ για συμφωνία Άγκυρας-Τρίπολης: Η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης υποχρεούται να μην υπογράφει νέες συμφωνίες

23:10

Wall Street: Στις +800 μονάδες... σταμάτησε το ράλι του Dow Jones - Κέρδη άνω του 22% για την Twitter λόγω του Μασκ

22:57

Μπακογιάννης: «Η αντιπολίτευση να καταδικάσει τους προπηλακισμούς και τη βία στο Λόφο του Στρέφη»

22:42

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα καταφέρνει και προσελκύει μεγάλες επενδύσεις

22:30

Twitter: Επίσημα το νέο αίτημα του Μασκ για την εξαγορά των 44 δισ. δολαρίων

22:20

NATO: Στα χέρια του Στόλτενμπεργκ η αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στη Συμμαχία

22:13

Ισχυρά κέρδη για το πετρέλαιο, πριν από τις ανακοινώσεις του OPEC+ για μείωση της παραγωγής

21:58

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία

21:54

Λευκός Οίκος: Καμία ένδειξη ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα

21:50

Κομισιόν: Εξετάζεται ένα «ευέλικτο» πλαφόν για τις τιμές του φυσικού αερίου

21:42

Γεωργιάδης-Παπαθανάσης για ΣΥΡΙΖΑ: Εμμονή στην άγνοια, την τοξικότητα και το ψέμα

21:32

WSJ: Ελλάδα και Κύπρος εγείρουν επιφυλάξεις για το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο

21:28

Λιζ Τρας: Εξετάζουμε μακροπρόθεσμες ενεργειακές συμφωνίες με άλλες χώρες

21:17

Ταμβακάκης (EOS Capital): Το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη κεφαλαίων – Μεγάλη η προοπτική των private equity funds

21:02

Γκουτέρες: «Κλιμάκωση» η εκτόξευση πυραύλου από Β. Κορέα

20:56

Σε υψηλό 3 εβδομάδων ο χρυσός - Ρεκόρ από τα τέλη Ιουνίου για το ασήμι

20:51

Υπόθεση Novartis: Ολοκλήρωσε την κατάθεση του ο Α. Λοβέρδος στο Ειδικό Δικαστήριο - Ξεκίνησε η Εύη Χριστοφιλοπούλου

20:40

Μετά την Meta, και η Amazon «παγώνει» τις προσλήψεις προσωπικού λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας

20:37

Μπρετόν: Πρέπει να αποφύγουμε τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς

20:33

ΙΑΕΑ: «Κανένας κίνδυνος» για την ασφάλεια του πυρηνικoύ σταθμού της Ζαπορίζια από την εκδίωξη του διευθυντή του

20:28

Η Apple πληρώνει 85 εκατ. δολάρια στην πολιτεία της Αριζόνα για απάτη

20:13

Χαρδούβελης (ΕΤΕ): Η βιωσιμότητα του χρέους θα είναι το ζητούμενο στο απώτερο μέλλον

20:06

Ουκρανία: Σημαντική υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την επαρχία της Χερσώνας

20:05

Τουρισμός: Με καλούς οιωνούς μπαίνει ο Οκτώβριος