Ελλάδα
14-04-2021 | 12:00

Προσλήψεις στους ΟΤΑ για τα rapid test - Χορήγηση ΑΜΚΑ για εμβολιασμούς

Newsroom
Μοιράσου το
Προσλήψεις στους ΟΤΑ για τα rapid test - Χορήγηση ΑΜΚΑ για εμβολιασμούς
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Δυνατότητα προσλήψεων προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη χορήγηση ΑΜΚΑ για τη διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορονοϊού προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία που κατέθεσε του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Βουλή.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση ΑΜΚΑ αναφέρεται πως πως «κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ αποκλειστικά προς τους σκοπούς του προγραμματισμού της διενέργειας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού».

Σε άλλο σημείο της τροπολογίας, ορίζεται ότι «οι ΟΤΑ Α' βαθμού μπορούν να προσλάβουν κατάλληλο ιατρικό προσωπικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 31/5/2021 για τη διενέργεια rapid test ανίχνευσης του κορονοϊού».

Ακόμα, υπάρχει πρόβλεψη για να συμμετάσχουν στα διενέργεια των rapid test φοιτητές ιατρικών σχολών της Ελλάδας, «οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος φοίτησης τους, έχοντας εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 24 υποχρεωτικά μαθήματα». 

Αναλυτικά, οι διατάξεις της τροπολογίας:

1. Τροποποιείται το άρθρο 248 του ν.4782/2021, που αναφέρεται στη χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Διευρύνεται ο σκοπός για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ ο οποίος χορηγείται εφεξής και για τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό (selftest) (άρθρο 2 του ν.4790/2021), την καταχώριση του αποτελέσματος της ανωτέρω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας) και την έκδοση δήλωσης αποτελέσματος (άρθρο 27 ν.4792/2021 ).

β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης προσωρινού ΑΜΚΑ η οποία διαφοροποιείται εάν τα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν ή όχι Αριθμό Φορολογικού (ΑΦΜ) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ). Συγκεκριμένα. προβλέπεται ότι, για τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΔΤ, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με την προσκόμιση ενός εκ των μνημονευόμενων εγγράφων ταυτοποίησης.

γ. Καθορίζεται επίσης, η διαδικασία για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού, μέσω ειδικής εφαρμογής στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού (άρθρο 57 παρ.2 του v.4764/2020), για τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν προσωρινό ΑΜΚΑ, αλλά δεν έλαβαν ενημέρωση για προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού τους, μολονότι υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών.

2. Ορίζονται οι ΟΤΑ α' βαθμού ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν, μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους, την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο COVID-19, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο τριακοστό πρώτο του ν.4 737/2020). Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης στους δήμους έως τις 31.5.2021, ειδικά για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, του κατάλληλου ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 (συμβάσεις ι.δ.ο.χ., με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής), η ισχύς του οποίου παρατείνεται (έληξε 28.2.2021) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το εν λόγω προσωπικό. Ο αριθμός του προσλαμβανόμενου προσωπικού αντιστοιχεί σε έναν υπάλληλο για κάθε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) συνολικού μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ής.6.2021.

Επιτρέπεται, εφόσον ο ΕΟΔΥ δεν διαθέτει σε έναν ΟΤΑ τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η προμήθεια αυτών με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προσφεύγοντας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου της από 11.3.2020 ΠΝΠ (άρθρο δεύτερο του ν.4682/2020), η οποία διατηρείται σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2021.

3. Παρέχεται. επίσης, η δυνατότητα, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος; της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021, να πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και λοιπές εξετάσεις για την ανίχνευση του κορονοϊού, υπό την ευθύνη και εποπτεία του ΕΟΔΥ, από φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της χώρας. οι οποίοι, εντάσσονται στο πρόγραμμα δειγματοληψιών των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.