Ειδήσεις
24-08-2020 | 08:49

Επιχειρησιακή συνέχεια εν μέσω πανδημίας

Επιχειρησιακή συνέχεια εν μέσω πανδημίας

Σε διεθνές επίπεδο, η επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας χώρας μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας.

Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 διαμορφώνει πλέον μια καινούργια πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις που καλούνται να επιβιώσουν σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Η γρήγορη μεταβαλλόμενη εικόνα της οικονομίας λόγω της εξάπλωσης του COVID-19, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την αξίας μιας επιχείρησης αν τα στελέχη της δεν λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Ωστόσο, η μελέτη και ο εντοπισμός των τρόπων με τους οποίους μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να αναστρέψει γρήγορα την ισχύουσα κατάσταση προς όφελος της αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.

Προτεραιότητα αποτελεί να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα ρευστότητας και διαθεσίμων της μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υπάρξει μια χαρτογράφηση των επιλογών τους. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να εντοπιστούν οι διαθέσιμες ευκαιρίες αλλαγής (στρατηγικές, λειτουργικές, οργανωτικές και οικονομικές), αλλά και να γίνουν οι σχετικές ενέργειες ως προς την υλοποίηση τους. Για αυτό το λόγο, η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση καλείται να απαντήσει σε κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών, όπως για παράδειγμα:

  • Εάν έχει η επιχείρηση αρκετή ρευστότητα, η οποία θα της επιτρέψει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της;
  • Eάν γνωρίζει η επιχείρηση τι πήγε στραβά, ώστε να μπορέσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να διορθώσει την κατάσταση;
  • Πώς μπορεί η επιχείρηση να εμπλέξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων;
  • Ποια είναι η πιο βιώσιμη διάρθρωση κεφαλαίου, η οποία μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές για επιτυχία;
  • Mε ποιο τρόπο θα μπορέσει η επιχείρηση να κρατήσει σε ισορροπία τα ενδιαφερόμενα μέρη της κατά την εφαρμογή της νέας κεφαλαιακής της διάρθρωσης;
  • Με ποιο τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η υποστήριξη της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάκαμψής της.

Επίσης, ο COVID-19 έφερε αντιμέτωπες πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διάφορες προκλήσεις. Για παράδειγμα η τηλεργασία αποτελεί μια πρόκληση για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεδομένου ότι πολλές από αυτές δεν είχαν στη διάθεση τους τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αποτελεσματική υλοποίηση της. Επιπρόσθετα, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατανοώντας την ψηφιακή εποχή που διανύουμε, επένδυσαν στις online πωλήσεις μέσω της ανάπτυξης ενός καλύτερου e-shop για τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Κλείνοντας, οι προαναφερθείσες προκλήσεις, εάν και εφόσον τις εκμεταλλευτούν σωστά από τα ανώτατα στελέχη, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο μέλλον.

Αξιοποιώντας αποτελεσματικά αυτές τις ευκαιρίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιθανόν να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν εξαιτίας του COVID-19 στην κεφαλαιακή τους επάρκεια, αλλά και στη συνολική τους αξία γενικότερα.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.