Θόδωρος Σκυλακάκης

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης είναι Πρόεδρος της Δράσης. Διετέλεσε ευρωβουλευτής, μέλος της "Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη".