Θανάσης Καραγιάννης

Ο Θανάσης Καραγιάννης είναι δικηγόρος.