Στέλιος Κοντέας

Ο Στέλιος Κοντέας είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη (Master of Science in Economics) από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε. Η διπλωματική διατριβή του αφορούσε τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα και βαθμολογήθηκε με άριστα. Διετέλεσε και υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.