Ρωμανός Οικονομίδης

Ο  Ρωμανός Οικονομίδης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ.