Μιχάλης Βραχνάκης

Ο Μιχάλης Βραχνάκης είναι αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθηγητής του Τμήματος Δασοπονίας και Περιβάλλοντος.