Ιάκωβος Γκούμας

Ο Ιάκωβος Γκούμας είναι Φοροτεχνικός Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος της Λογιστικής Εταιρείας CompuTax Α.Ε.