Χριστίνα Παππά

Η Χριστίνα Παππά είναι Policy Expert στον Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ.