Γιώργος Παντελόπουλος

Ο Γιώργος Παντελόπουλος είναι Πρόεδρος του ΜΕΘ.