Γιώργος Α. Κορομηλάς

Ο Γιώργος Α. Κορομηλάς είναι Φοροτεχνικός και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Φορολογικός Σύμβουλος και Εισηγητής με πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία σε Σεμινάρια Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου με εξειδίκευση σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικού Ελέγχου, Ε.Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π. και Φορολογικού Σχεδιασμού και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων. Από τον Ιανουάριο του 2009, ως Ειδικός Συνεργάτης, πραγματοποιεί διαλέξεις σχετικές με θέματα Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικού Ελέγχου Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φορολογία και Ελεγκτική» του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και στο Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας λογιστικών – φορολογικών συμβούλων Tax AdvisorsΕ.Π.Ε. στην οποία έχει τη Διεύθυνση του Φορολογικού Τμήματος, συγγραφέας πολλών φορολογικών και λογιστικών βιβλίων  και τακτικός συνεργάτης με άρθρα και μελέτες οικονομικού – φορολογικού περιεχομένου σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες. Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.), έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να συμμετέχει σε πολλές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την επεξεργασία φορολογικών νομοσχεδίων και έχει ορισθεί τακτικό μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Διετέλεσε τεχνικός (φορολογικός) σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (αριθμός υπόθεσης 4599, αναφορικά με τη φορολόγηση διανεμομένων μερισμάτων, η οποία είχε θετική έκβαση για το Ελληνικό Δημόσιο).