Γιώργος Καρανίκας

Ο Γιώργος Καρανίκας είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).