Γιώργος Γκούμας

Ο Γιώργος Γκούμας είναι Επικεφαλής του «Νέου Επιμελητηρίου» στις εκλογές των Επιμελητηρίων στη Μεσσηνία.