Γεώργιος Μούντης

Ο Δρ. Γεώργιος Μούντης, είναι Managing Partner της Delfi Partners Company.