Φελίνα Καζάκου

Η Φελίνα Καζάκου είναι αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής.