Ευθύμιος Τσιώνας

Ο Ευθύμιος Τσιώνας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.