Ευάγγελος Καρλόπουλος

Ο Ευάγγελος Καρλόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων.