Ελένη Κολιοπούλου

Η Ελένη Κολιοπούλου είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Χαρτοποιίας Χαρτοβιομηχανίας «ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΚΟ Α.Ε.». Έχει μακροχρόνια πορεία συμμετοχής στις Διοικήσεις Βιομηχανικών Συνδέσμων. Από τον Μάϊο 2016 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος και από τον Απρίλιο 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη.