Δημήτρης Σαρρής

Ο Δημήτρης Σαρρής διετέλεσε Νομάρχης Ηρακλείου.